non image
PRODUIT AJOUTÉ!

DW.DEMI W

(Pour 1 Pers.)
1 soupe,1 salade,Riz
12 Sashimi assortis,
Sushi assortis,
6 Maki Saumon

4brochettes :

1saumon, 1thon, 1poulet, 1boeuf au fromage

23.00 €